Vappala Pooja Info

17 Sep 2019

The monthly pooja of Kanni month at Vappala macchu will be conducted along with Navrathri Pooja on the Dashami day morning and so will NOT be held on this Sunday 22rd Sept 2019.

Please pass on the message to all family members.

വാപ്പാല അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്:

വാപ്പാല മച്ചിലെ കന്നി മാസത്തിലെ ഭുവനേശ്വരിപൂജ നവരാത്രി പൂജ സമയത്ത് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ആയതിനാൽ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച പൂജ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. (22nd Sept 2019 )

എല്ലാവരും ഇത് ഒരറിയിപ്പായി എടുക്കാനപേക്ഷ

© Vappala. All rights reserved