Vappala Midhunam Pooja

12 Dec 2017

The monthly pooja of Dhanu month at Vappala macchu will be conducted on this Sunday 17th Dec 2017.

Please pass on the message to all family members and kindly participate.

വാപ്പാല അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്:

വാപ്പാല മച്ചിലെ ധനു മാസത്തിലെ ഭുവനേശ്വരിപൂജ ഈ വരുന്ന മുപ്പെട്ട് ഞായറാഴ്ച നടത്തുന്നതായിരിക്കും (17 Dec 2017). എല്ലാവരും ഇത് ഒരറിയിപ്പായി എടുക്കാനപേക്ഷ.

© Vappala. All rights reserved