Vappala Vrishchika Pooja 2017

14 Nov 2017

The monthly pooja at Vappala macchu will be conducted on the first Sunday of malayalam month from now onwards.

The Vrishchika pooja will be conducted on this Sunday 19th Nov 2017.

Please pass on the message to all family members.

വാപ്പാല അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്: വാപ്പാല മച്ചിലെ ഭുവനേശ്വരിപൂജ ഇനി മുതൽ മലയാളമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ഞായറാഴ്ച പൂജ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇത് ഒരറിയിപ്പായി എടുക്കാനപേക്ഷ.

© Vappala. All rights reserved